?

Log in

No account? Create an account
У меня разрыв шаблона - Склерозник
May 11th, 2012
03:18 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
У меня разрыв шаблона

Отгадайте, где Медведь сегодня провёл вечер?
В жизни не догадаетесь:)).  В "Жан-Жаке".  Причём, без меня, что характерно.  Ну ровно хипстер какой.  Сама хуею.
Ксюшу Собчак, однако, не встретил.  Божену тоже. Вообще блоггеров не видел    -    добропорядочные блоггеры сейчас не по жан-жакам сидят, а по абаям.
Жалуется, мол, вечер не удался. Ну таки а шо вы хотели??  Рывалюция, а вы тут с жан-жаками своими.Жаздыгїн шілде болєанда,
Кґкорай шалєын, бјйшешек,
Ўзарып ґсіп толєанда;
Кїркіреп жатќан ґзенге,
Кґшіп ауыл ќонєанда;
Шўрќырап жатќан жылќыныѕ
Шалєыннан жоны ќылтылдап,
Ат, айєырлар, биелер
Бїйірі шыєып, ыѕќылдап,
Суда тўрып шыбындап,
Кўйрыєымен шылпылдап,
Арасында кўлын-тай
Айнала шауып бўлтылдап.
Жоєары-тґмен їйрек, ќаз
Ўшып тўрса сымпылдап.
Ќыз-келіншек їй тігер,
Бўрала басып былќылдап,
Аќ білегін сыбанып,
Јзілдесіп сыѕќылдап.
Мал ішінен айналып,
Кґѕілі жаќсы жайланып,
Бай да келер ауылєа,
Аяѕшылы жылпылдап;
Сабадан ќымыз ќўйдырып,
Ортасына ќойдырып,
Жасы їлкендер бір бґлек
Кеѕесіп, кїліп сылќылдап.
Жалшы алдаєан жас бала,
Жаєалайды шешесін
Ет јпер деп ќыѕќылдап.
Кґлеѕке ќылып басына,
Кілем тґсеп астына,
Салтанатты байлардыѕ
Самаурыны бўрќылдап.
Білімділер сґз айтса,
Бјйгі атындай аѕќылдап,
Ґзгелер басын изейді,
Јрине деп маќўлдап.
Аќ кґйлекті, таяќты
Аќсаќал шыєар бір шеттен
Малыѕды јрі ќайтар деп,
Малшыларєа ќаѕќылдап.
Бай байєўсым десін деп,
Шакырып ќымыз берсін деп,
Жарамсаќсып, жалпылдап.
Шапандарын белсенген,
Асау мініп теѕселген
Жылќышылар кеп тўрса,
Таѕертеѕнен салпылдап.
Мылтыќ атќан, ќўс салєан
Жас бозбала бір бґлек
Су жаєалап ќутыѕдап.
Ќайырып салєан кґк ќўсы
Кґтеріле бергенде,
Ќаз сыпырса жарќылдап.
Ґткен кїнніѕ бјрі ўмыт,
Ќолдан келер ќайрат жок,
Баєанаєы байєўс шал
Ауылда тўрып кїледі,
Ќошемет ќылып ќарќылдап.

(21 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:akavot
Date:May 11th, 2012 12:01 am (UTC)
(Link)
Что-то стих не очень в тему.
[User Picture]
From:choco112
Date:May 11th, 2012 04:13 am (UTC)
(Link)
согласен!Free counters! Free counters!
[User Picture]
From:e_dikiy
Date:May 11th, 2012 12:05 am (UTC)
(Link)
во первых в жан жаке встретили рубинштейна, во вторых сидели таки в джон-донне.

а чо, Аккупировали. я даже акупацыонный лук заебошить собирался было.
(Deleted comment)
[User Picture]
From:kolobok1973
Date:May 11th, 2012 07:55 am (UTC)
(Link)
Они на условиях франшизы вместе сидят. Как наш с тобой любимый бельгийский "Ян Примус" с Якиторией всегда сожительствует.
[User Picture]
From:e_dikiy
Date:May 11th, 2012 08:28 am (UTC)
(Link)
да вроде и там, и там Митя Борисов, нет?..
[User Picture]
From:kolobok1973
Date:May 11th, 2012 07:58 am (UTC)
(Link)
Что-то у вас как ни поход, так то Вассерман, то Рубинштейн:))). В следующий раз Кац повстречается!
[User Picture]
From:e_dikiy
Date:May 11th, 2012 08:28 am (UTC)
(Link)
ой.
[User Picture]
From:udmnews
Date:May 11th, 2012 02:43 am (UTC)
(Link)
Дарья Александровна, поставьте, ради Аллаха, стих в нормальной кодировке, не пугайте людей :)

Жаздыкүн шілде болғанда,
Көкорай шалғын, бәйшешек
Ұзарып өсіп толғанда;
Күркіреп жатқан өзенге
Көшіп ауыл қонғанда:
Шұрқырап жатқан жылқының
Шалғыннан жоны қылтылдап,
Ат, айғырлар, биелер
Бүйірі шығып, ыңқылдап,
Суда тұрып шыбындап,
Құйрығымен шылпылдап,
Арасында құлын-тай
Айнала шауып бұлтылдап,
Жоғары-төмен үйрек, қаз
Ұшып тұрса сымпылдап.
Қыз-келіншек үй тігер,
Бұрала басып былқылдап,
Ақ білегін сыбанып,
Әзілдесіп сыңқылдап.
Мал ішінен айналып,
Көңiлі жақсы жайланып,
Бай да келер ауылға,
Аяңшылы жылпылдап.
Сабадан қымыз құйдырып,
Ортасына қойдырып
Жасы үлкендер бір бөлек
Әзілдесіп сылқылдап.
Жалшы алдаған жас бала
Жағалайды шешесін:
Ет әпер деп қыңқылдап.
Көлеңке қылып басына,
Кілем төсеп астына,
Салтанатты байлардың
Самаурыны бұрқылдап.
Білімділер сөз айтса,
Бәйгі атындай аңқылдап,
Өзгелер басын изейді,
Әрине деп мақұлдап.
Ақ көйлекті, таяқты
Ақсақал шығар бір шеттен:
Малыңды әрі қайтар деп,
Малшыларға қаңқылдап.
Бай байғұсым десін деп,
Шақырып қымыз берсін деп,
Жарамсақсып, жалпылдап.
Шапандарын белденген,
Асау мініп теңселген,
Жылқышылар кеп тұрса,
Таңертеңмен салпылдап.
Мылтық атқан, құс салған.
Жас бозбала бір бөлек
Су жағалап қутыңдап.
Қайырып салған көк құсы,
Көтеріле бергенде,
Қаз сыпырса жарқылдап.
Өткен күннің бәрі ұмыт,
Қолдан келер қайрат жоқ,
Бағанағы байғұс шал
Ауылда тұрып күледі,
Қошемет қылып қарқылдап.
[User Picture]
From:kolobok1973
Date:May 11th, 2012 07:56 am (UTC)
(Link)
а почему у меня такая дурацкая?... я скопипастила из инета тоже
[User Picture]
From:udmnews
Date:May 11th, 2012 11:03 am (UTC)
(Link)
Раньше были недоступны шрифты для экзотических языков, соответсвующие стандарту Юникод. Поэтому шрифты делались на коленке, и в той кодировке, которую бог на душу положит. Теперь же стандартные шрифты в винде и линухах содержат почти всю возможную кириллицу, и жизнь наладилась :)

На удмуртском материале история вопроса показана тут: http://udmspell.ru/literatura
[User Picture]
From:lucia979
Date:May 11th, 2012 06:31 am (UTC)
(Link)
А что такое Жан-Жак?
[User Picture]
From:pcilia
Date:May 11th, 2012 06:45 am (UTC)
(Link)
"Отгадайте, где Медведь сегодня провёл вечер?"

Я уж подумал в Автозаке.
Ну Слава Богу.

:)))
[User Picture]
From:cheldyshev
Date:May 11th, 2012 06:47 am (UTC)
(Link)
Блеять, я подумал, что это Медведем в Жан Жак сходил пиво попить
[User Picture]
From:parusodinoky
Date:May 11th, 2012 06:32 pm (UTC)
(Link)
Как говорится, чо нам какие-то жанжаки - у нас и дома все есть.
[User Picture]
From:_iga
Date:May 12th, 2012 12:08 am (UTC)
(Link)
"Жан-Жак" - это понижение или повышение его статуса?
[User Picture]
From:kolobok1973
Date:May 12th, 2012 12:11 am (UTC)
(Link)
чьего?...
[User Picture]
From:_iga
Date:May 12th, 2012 12:21 am (UTC)
(Link)
"Медведя" конечно.
[User Picture]
From:kolobok1973
Date:May 12th, 2012 12:22 am (UTC)
(Link)
я, наверно, туплю:))
[User Picture]
From:_iga
Date:May 12th, 2012 12:44 am (UTC)
(Link)
Наверное я туплю.
Sorry.
[User Picture]
From:alexlotov
Date:May 12th, 2012 03:14 pm (UTC)
(Link)
"Жан-Жак" пивнушка, есть видео, где его зачищает ОМОН.
(Deleted comment)
[User Picture]
From:_iga
Date:May 12th, 2012 10:21 am (UTC)
(Link)
я не понял, про какую демонстрацию флага Вы говорите.
кто демонстрирует?
My Website Powered by LiveJournal.com